Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävän huojennuksen edellytykset

Julkaistu 23.1.2012

Asianajaja Antti Kejo, Kajaani, Asianajotoimisto Antti Kejo Ky, aatsto@anttikejo.fi

Perintöverotaakan helpottamiseksi on säädetty perintöveron huojennuksesta tilanteissa, joissa on kyse sukupolvenvaihdoksesta maatilan tai yrityksen kohdalla.

Perintöveron määrään tehtävät huojennukset tulevat sovellettaviksi vain silloin, kun kyse on aitoon yritys- ja maataloustoiminnan tuotannolliseen toimintaan liittyvästä omaisuudesta.

Perintöverohuojennuksen edellytyksenä on, että verotus koskee joko maatilaa tai yritystä taikka vähintään kymmenesosaa edellä mainituista. Edellytyksenä niin ikään on, että verovelvollinen jatkaa yritystoimintaa perimässään yrityksessä tai vaihtoehtoisesti maatalouden harjoittamista perimällään maatilalla. Viimeinen edellytys verohuojennukselle on, että yrityksestä taikka maatilasta määrättävän veron määrä on vähintään yli 850 euroa.

Silloin, kun saatu perintö käsittää myös metsää, koskee verohuojennus maatilan ohella myös perittyä metsää. Kuitenkin pelkkä metsätilan periminen ei oikeuta verohuojennukseen.

Jotta verohuojennus koskisi yritystä, on tämän harjoitettava liiketoimintaa. Sen sijaa verohuojennuksen piiriin ei kuulu laajamittaisen vuokraustoiminnan harjoittaminen. Yritystoiminnankin osalta edellytetään sitä, että verovelvollinen henkilökohtaisesti osallistuu yrityksen toimintaan. Työskentelyn ei ole kuitenkaan edellytetty olevan kokopäivätoimista vaan tarvittavat mitat täyttää esim. osallisuus yrityksen hallintoelimiin kuten esimerkiksi hallitukseen. Verovelvollisen on saatava osansa myös yrityksen voitoista ja kärsittävä tappioista.

Perintöveron ohella verohuojennus sukupolvenvaihdoksessa voi tulla kyseeseen ns. alihintaisessa kaupassa, missä henkilö myy maatilan tai yrityksen alihintaan jälkeläiselleen ja siis käytännössä lahjoittaa tälle kauppahinnasta puuttuvan osan.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.