Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Yrityssaneerauksen edellytyksistä

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Kimmo Salo, Kouvola, As:tsto Salo & Salo Oy, kimmo.salo@kimmosalo.fi

Yrityssaneerauslain edellytyksistä säädetään lain 7 §:ssä. Käytännön kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että seuraavat seikat ovat ongelmallisimpia arvioitaessa yrityksen mahdollisuutta toteuttaa onnistunut yrityssaneeraus.

Kannattavuus/käyttökate

On lähes varmaa, ettei yrityssaneeraus onnistu, mikäli ensimmäisen saneerausvuoden aikana ei kyetä yrityksen tappiokierrettä katkaisemaan ja kääntämään käyttökatetta positiiviseksi. Käyttökate on tunnuslukuna siinä mielessä keskeinen, että sen avulla nähdään kykeneekö yritys suoriutumaan tulorahoituksellaan kaikista juoksevista menoistaan. Käyttökatteestahan joudutaan sen jälkeen vielä kattamaan verot, poistot, korot ja investoinnit. On tärkeää, että ainakin yrityksen historiasta on löydettävistä tilikausia, jolloin käyttökate on ollut positiivinen.

Kun otetaan huomioon, että velkojille suoritettavat saneerausvelat hoidetaan yrityksen tulorahoituksen avulla, ei saneerausmenettely onnistu, mikäli kannattavuuden kautta ei voida saneerausvelkoja suorittaa. Käytännössä on tosin osoittautunut raskaasti tappiollisten yritysten saneeraus lyhyessä aikataulussa lähes mahdottomaksi, koska kannattavuuden parantaminen ei sinänsä ole mikään silmänkääntötemppu, vaan se vaatii kärsivällisyyttä ja suunnitelmallisuutta, vaikka yritetään päästä nopeasti eteenpäin.

Tilinpito

Allekirjoittaneenkin praktiikassa on esiintynyt tapauksia, jotka ovat sortuneet kirjanpidon puutteellisuuteen ja jälkeenjääneisyyteen. Useasti myös kirjanpidossa on sen laatuisia virheitä tai muita vinosuuntauksia, joita ei voida myöskään nopeasti oikaista. Usein on jouduttu tilinpitäjää vaihtamaan, koska ammattimainen ote on täysin välttämätön myös tilitoimiston osalta yrityssaneerauksessa.

HTM-tilintarkastajan lausunto on lähes tärkein dokumentti yrityssaneeraushakemusta laadittaessa. Mikäli yrityksen kirjanpito ei tällöin kestä riittävää tarkastelua, ei puoltavaa lausuntoa ole saatavissa

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.