Yritystoiminta

Veropetos

Julkaistu: 30.12.2012

Asianajaja Väinö Teperi, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy, vaino.teperi@teperi-law.fi

Veropetoksen tavallisin tekomuoto on väärän tiedon antaminen verottajalle veron määräämiseen vaikuttavasta asiasta. Tällaista väärän tiedon antamista on esimerkiksi verotettavan tulon ilmoittaminen liian pienenä tai vähennyskelpoisten menojen ilmoittaminen liian suurena. Väärä tieto annetaan yleensä veroilmoituksessa tai muussa verotusta varten annetussa ilmoituksessa ja se voidaan antaa myös suullisesti verotarkastajalle tai verovirkailijalle esimerkiksi puhelimitse.

Veropetosta on myös verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan salaaminen. Salaamisella tarkoitetaan kokonaisten tulo- tai varallisuuslajien ilmoittamatta jättämistä. Lisäksi veropetosta on myös jo ilmoittamisvelvollisuuden tai muun velvollisuuden laiminlyönti kokonaan, jos se tapahtuu tarkoituksena välttää veroja tai jos laiminlyönnillä on merkitystä veron määräämiselle. Myös veron välttäminen tai sen yrittäminen muuten petollisesti on rangaistavaa.

Veropetoksen täyttyminen edellyttää, että väärän tiedon antamisella tai tietojen salaamisella on merkitystä veron määräämiselle, tai että tiedot olisivat veron määräämiseen vaikuttavia. Verotuksellisesti merkityksettömien asioiden salaaminen ei siten ole rangaistavaa. Rangaistavuus edellyttää muutenkin tahallisuutta. Tahallisuutta on se, että tietojen antaja on pitänyt antamiaan tietoja varmasti tai ainakin varsin todennäköisesti virheellisinä. Rangaistavuus edellyttää lisäksi, että tekijän menettelyn seurauksena vero määrätään liian alhaiseksi tai jätetään kokonaan määräämättä taikka suoritetaan aiheeton veron palauttaminen. Rangaistus veropetoksesta on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä veropetos

Veropetos on törkeä, jos sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Ratkaisevaa ei ole salatun tai virheellisesti ilmoitetun tulon, vähennyksen tai muun sellaisen erän suuruus sinänsä, vaan sillä saavutetun taloudellisen hyödyn määrä. Rangaistus törkeästä veropetoksesta on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Lievä veropetos

Veropetos voidaan katsoa lieväksi rikoksella tavoitellun hyödyn vähäisyyden perusteella. Myös jokin muu rikokseen liittyvä asia voi johtaa veropetoksen arvioimiseen vähäiseksi. Käytännössä lievä veropetos on kyseessä, kun matkalta palaavalta henkilöltä löydetään ylimääräistä alkoholia tai tupakkaa. Rangaistuksena lievästä veropetoksesta on sakkoa.

Lähimmän sinua palvelevan OpusLex -toimiston yhteystiedot löydät täältä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Takaisinsaanti konkurssipesään - velan maksun takaisinsaanti

Konkurssiin asetetun velallisen tekemiä oikeustoimia voidaan tietyin edellytyksin peräyttää konkurssia edeltävältä ajalta. Tätä prosessia säätelee laki takaisinsaannista konkurssipesään.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus - saneerausohjelman laatiminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Artikkelit

Yrityssaneeraus ja sen hakeminen

Yrityssaneeraus on toimenpide, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen toiminnan tervehdyttäminen sekä tätä varten tarvittavien velkajärjestelyjen mahdollistaminen.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.