Kauppa ja sopimus

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Julkaistu: 21.06.2021

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen seuraavilla perusteilla:

1) vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa

2) vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin asuinhuoneiston vuokrasta annetun lain määräyksiä

3) huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty

4) vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää

5) vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti

6) vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vain vähäinen merkitys. Esimerkiksi purkaminen vuokrarästien perusteella edellyttää yleensä 2–3 kuukautta maksamattomia vuokria. Toisaalta myös pitkäaikainen ja toistuva vuokranmaksun myöhästely voi olla peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokranantajan tulee vedota purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa saatuaan sen tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkuoikeuttaan niin kauan kuin menettely jatkuu, paitsi jos kyse on purkuperusteista 2 tai 3.

Vuokrasopimuksen purkaminen yllä mainittujen kohtien 3-6 perusteella edellyttää kirjallisen varoituksen antamista vuokralaiselle. Kirjallinen varoitus toimitetaan todistettavasti. Varoitus voidaan myös toimittaa noudattamalla haasteen tiedoksiannosta säädettyä. Jos vuokralaista ei tiedetä, voidaan varoitus toimittaa kyseessä olevaan huoneistoon tai julkaista se virallisessa lehdessä. 

Varoituksen tarkoitus on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käyttäytymistään. Jos vuokralainen varoituksen johdosta täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muutoin tapahtuu, vuokranantajalla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Varoitusta ei tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus. Purkaminen voi tapahtua myös varoituksetta, jos vuokralainen on 4 tai 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokrasopimuksen purkamisesta aiheutuu.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.