Koti ja asuminen

Kiinteistön lahjoitus, vaihto ja muu luovutus

Julkaistu: 30.09.2019

Kiinteistön lahjoituksella tarkoitetaan kiinteistön vastikkeetonta luovutusta. Maakaaren tarkoittamana kiinteistön lahjoituksena pidetään myös tilanteita, joissa kiinteistöstä saatu vastike on vähäinen (ns. lahjanluonteinen luovutus). Lahjoituksia tehdään usein lähisukulaisille.

Kiinteistöä lahjoittaessa noudatetaan samoja muotomääräyksiä kuin kiinteistön kaupassakin. Näin ollen lahjasta on tehtävä lahjakirja, jossa selviää luovutustarkoitus, yksilöidään luovutettava kiinteistö ja nimetään lahjansaaja ja lahjanantaja. Lahjakirja on allekirjoitettava molempien osapuolten toimesta ja lahjakirja tulee vahvistaa julkisella kaupanvahvistajalla. Lahjakirjaan on myös mahdollista liittää purkavia tai lykkääviä ehtoja, ja luovutuksen lopullisuus voidaan asettaa riippumaan lahjakirjassa merkityn ehdon toteutumisesta.

Kiinteistön lahja on mahdollista purkaa, jos lahjansaaja rikkoo lahjaan riittyvän tavoitemääräyksen taikka muun olennaisen ehdon tai edellytyksen. Kanne lahjan purkamisesta tulee nostaa vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja on saanut tiedon purkuperusteesta. Lahjaa ei voi enää purkaa sen jälkeen kun saaja on luovuttanut kiinteistön kolmannelle.

Kiinteistön luovutus voi tapahtua kaupan tai lahjoittamisen lisäksi vaihdossa. Vaihtoa koskevat maakaaren säännökset kiinteistön kaupasta soveltuvin osin. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että vaihto on tehtävä samoja muotomääräyksiä noudattaen kuin kauppa tai lahjakin. Jos kiinteistöt ovat samanarvoisia, voidaan vaihto suorittaa siten että muuta vastiketta ei suoriteta. Todellisuudessa tilanne on usein se, että toinen osapuoli joutuu maksamaan kiinteistöjen arvojen erotuksen välirahana, joko rahana tai muuna vastikkeena. Niin kauan kuin kiinteistö vastaa pääosasta toisesta kiinteistöstä saatavaa vastiketta, on kyse vaihdosta. Osapuolet vastaavat vaihdossa kiinteistöjen virheistä ja luovutuksen viivästyksestä, niin kuin myyjä vastaisi kiinteistön kaupassa. Jos toinen osapuoli maksaa välirahaa, syntyy hänelle tästä myös ostajan vastuu.  

Kaupan, vaihdon ja lahjan lisäksi kiinteistön luovutus voi tapahtua muulla tavalla. Tällaisista luovutuksista esimerkkejä ovat luovutus ns. apporttina, joka tarkoittaa luovutusta osaketta, osakkuutta tai muuta sellaista vastaan tai sopimusta määräosin omistetun kiinteistön jakamisesta tai kiinteistön luovuttaminen näihin verrattavalla oikeustoimella. Myös näihin luovutuksiin tulee soveltaa kiinteistön kaupan muotosäännöksiä. Myös säännökset purkavista ja lykkäävistä ehdoista ja pätemättömistä ehdoista on otettava huomioon.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Oman asunnon luovutusvoiton verovapaus

Luovutusvoittoa syntyy, kun myyt omaisuuttasi suurempaan hintaan kuin millä sen hankit. Jos ostat itsellesi asunnon 50.000 eurolla ja myyt sen 60.000 eurolla, luovutusvoittoa syntyy 10.000 euroa. Luovutusvoitosta pitää maksaa veroa pääomatulojen veroprosentin mukaisesti. Oman asunnon myynnistä saatu luovutusvoitto voi kuitenkin olla verovapaata.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteet asunto-osakkeen haltuunotolle

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston haltuunotosta yhtiön hallintaan asunto-osakeyhtiölaissa mainittujen perusteiden nojalla. Osakehuoneiston voi ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mitä tarkoittaa kiinteistön kiinnitys ?

Kiinnitys on tapa käyttää kiinteistöä, tai muuta samanlaista oikeutta, panttina velan maksun takaamiseksi. Kiinteistönpanttioikeus syntyy, kun velallinen ensin vahvistaa kiinnityksen kiinteistöön tai muuhun kohteeseen, ja tämän jälkeen luovuttaa kiinnityksestä todisteena olevan panttikirjan velkojan haltuun.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.