Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella taikka perustamansa säätiön tai vastaavan välityksellä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantajan puolelta työsuhdeasunnon irtisanomisaika on yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestoajasta ja päättymisperusteesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat

Viimeisin muutos 1.4.2005

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työturvallisuuslain mukaiset työnantajan yleiset velvoitteet

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla.

Lue artikkeli