Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat

Viimeisin muutos 1.4.2005

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työturvallisuuslain mukaiset työnantajan yleiset velvoitteet

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhteessa noudatettava koeaika

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä on työsuhteessa noudatettavaa koeaikaa koskevat määräykset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhde ja yhteistyökumppanuus

Arvioitaessa henkilöyrittäjän ja työsuhteen välistä rajaa keskeisiä kysymyksiä ovat perinteisesti olleet toiminnan itsenäisyys ja vapaus sekä kyseisen henkilön taloudellinen sitoutuminen toimintaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsopimus vai ei?

Milloin on kysymyksessä työsopimus ja milloin työtä tehdään esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä? Vastaus on työsopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Yleissäännös työsopimuksen irtisanomisperusteista on työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän vastuu työssä aiheuttamastaan vahingosta

Työelämässä tulee eteen tilanteita, jossa työntekijä aiheuttaa vahingon, jonka perusteella vahingon kärsinyt vaatii vahingonkorvauksia.

Lue artikkeli