Artikkelit

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Artikkelit - Yritystoiminta

Mikä on tavaramerkki ja mitä sillä suojataan?

Tavaramerkki on erityinen tunnusmerkki, jota käytetään elinkeinotoiminnassa myytäväksi tarjottavien tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi toisten tavaroista. Tässä artikkelissa tarkastellaan tavaramerkkien yleisiä piirteitä sekä syitä miksi yrityksen on kannattavaa suojata oma tavaramerkkinsä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Koti ja asuminen

Asuinhuoneiston tai -rakennuksen lyhytvuokraus

Asuinhuoneistojen ja -rakennusten lyhytvuokraus on yleistynyt Suomessa viime vuosien aikana enenevässä määrin. Lyhytvuokrauksella tarkoitetaan asuinhuoneiston tai kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen vuokraamista lyhyeksi ajanjaksoksi. Lyhytvuokrausta harjoitetaan yleensä käyttämällä hyödyksi jonkin palvelujentarjoajan sähköistä alustaa, jonne ladataan ilmoitus vuokrattavasta kohteesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon lyhytvuokrausta suunnitellessa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Koti ja asuminen

Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja isännöitsijän velvollisuudet

Asunto-osakeyhtiön johto ja edustaminen kuuluvat hallitukselle ja isännöitsijälle. Asunto-osakeyhtiölaki asettaa yhtiön johdolle tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia. Tässä artikkelissa tarkastelussa ovat yhtiön johdon yleinen huolellisuusvelvollisuus ja vahingonkorvausvelvollisuus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Koti ja asuminen

Asuinhuoneiston alivuokrasuhde

Henkilö, joka hallinnoi asuinhuoneistoa, voi halutessaan vuokrata osan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Tällöin on kyse alivuokrauksesta, johon sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Alivuokrasuhteesta on kyse silloin, kun alivuokrattu osa on enintään puolet huoneistosta. Jos huoneistosta vuokrataan enemmän kuin puolet, on kyse on jälleenvuokrauksesta, johon on aina saatava vuokranantajan lupa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Koti ja asuminen

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta

Tässä artikkelissa tarkastellaan millaisia edellytyksiä laki asuinhuoneiston vuokrauksesta asettaa vuokranantajan aloitteesta tapahtuvalle vuokrasopimuksen irtisanomiselle, kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Rikos

Yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset

Rikoksen selvittämisen sekä oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi esitutkintaviranomaisten käytössä on erilaisia pakkokeinoja, joista säädetään pakkokeinolaissa. Esitutkintaviranomaisen käytössä olevista erilaisista pakkokeinoista voidaan mainita paikkaan kohdistuvat etsinnät. Pakkokeinolain mukaisia paikkaan kohdistuvia etsintöjä ovat yleinen kotietsintä, erityinen kotietsintä sekä paikanetsintä. Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on yleinen kotietsintä ja sen toimittamisen edellytykset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työrauhavelvollisuus

Työehtosopimuksen (TES) tarkoituksena on turvata työntekijöiden vähimmäistyöehdot ja työrauha tietyn sopimuskauden ajaksi. Keskeinen osa työehtosopimusta on osapuolten välinen työrauhavelvollisuus, josta säädetään työehtosopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Rikos

Itsekriminointisuoja rikoksesta epäillyn suojana

Itsekriminointisuoja eli myötävaikuttamattomuusperiaate on rikoksesta epäillyn tai syytteessä olevan suojaksi tarkoitettu käytäntö. Itsekriminointisuoja tarkoittaa, että rikoksesta epäiltyä ei saa pakottaa tai painostaa omalla toiminnallaan edistämään syyllisyytensä selvittämistä. Itsekriminointisuojan on katsottu sisältävän syyttömyysolettaman, jonka mukaan rikoksesta epäiltyä tai syytettyä on kohdeltava syyttömänä niin kauan, kunnes hänet on tuomiolla julistettu syylliseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Rikos

Kotirauhan rikkominen

Jokaisella on oikeus olla toisten häiritsemättä siinä piirissä, joka voidaan katsoa hänen kodikseen. Kotirauha on jokaiselle perustuslaissa taattu oikeus. Kotirauhan rikkomisesta säädetään rikoslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Koti ja asuminen

Huoneenvuokralain mukainen muuttopäivä

Huoneenvuokralakia sovelletaan sopimukseen, jolla rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle käytettäväksi asumiseen. Tällöin solmitaan asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus. Tilanteessa, jossa määräaikainen vuokrasopimus päättyy tai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus irtisanotaan, ajankohtaiseksi tulee kysymys muuttopäivästä.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.